pre vodákov

Hraničná rieka Dunajec poskytuje ideálne podmienky pre splavovanie na rafte, otvorenom canoe, kajaku, resp. nafukovacích člnoch. Vďaka priehrade cca 8 km nad campingom má rieka Dunajec jedinečnú výhodu - neustály dostatok vody počas celej plavebnej sezóny.

Trasy splavu

Hraničná rieka Dunajec poskytuje ideálne podmienky pre splavovanie na rafte, otvorenom canoe, kajaku, resp. nafukovacích člnoch. Vďaka priehrade cca 8 km nad campingom má rieka Dunajec jedinečnú výhodu - neustály dostatok vody počas celej plavebnej sezóny.

Všetky trasy vedú Pieninským národným parkom. Návrat je možný buď z Lesnice, alebo z Kroscienka. Problémy s prechodom do Poľska nie sú žiadne, stačí preukázať totožnosť na turistickom prechode v Lesnici. V prípade väčších skupín sa doporučuje nahlásiť skupinu vopred.

  • Červený Kláštor - Lesnica - 9 km - 2 hodiny
  • Spišská Stará Ves - Lesnica - 17 km - 4,5 hodiny
  • Spišská Stará Ves - Kroscienko - 26 km - 7 hodín

vodáci na rieke Dunajec vodáci na rieke Dunajec

vodáci na rieke Dunajec vodáci na rieke Dunajec

Rieka Dunajec vodákom ponúka pekný zážitok a úchvatné pohľady na okolitú prírodnú scenériu. Najkrajší tok má Dunajec v úseku 9 km v prielome Dunajca, kde má rieka prudší spád a pereje.