pre cykloturistov

Región Zamaguria má mimoriadne priaznivé podmienky pre cykloturistiku. Prekrásne príroda, kultúrne pamiatky, vytvárajú pevné základy cykloturistického putovania. K tomu treba prirátať pomerne hustú siet štátnych ciest, kilometre účelových komunikácií a lesných ciest, v neposlednom rade i množstvo turisticky značených chodníkov, vhodných pre cykloturistiku.
Cykloturistické mapy sú k dispozícií na recepcii Penziónu Pltník.

Spišská cyklistická magistrála

cykloturistika Je to najdlhšia cyklistická trasa v regióne merajúca 72,7 km, s prevýšením takmer 550 m. Začína v obci Lesnica pri turistickom hraničnom priechode s Poľskom a prechádza zachovalými obcami Zamaguria, pokračuje cez Magurské sedlo a dotýka sa predhoria Spišskej Magury. Ďalej prechádza mestami Spiša s bohatou históriou. Počas výletu možno navštíviť pamiatky v historických miestach ako aj spoznať región a potešiť sa čarovným výhľadom na okolitú prírodu.

Prielom Dunajca

cykloturistika Z prírodného hľadiska a malebnosti je to najzaujímavejšia časť Pieninského národného parku. V r. 1932 bola jeho časť vyhlásená za prvý medzinárodný prírodný park v Európe. Od r. 1967 podlieha ochrane v stupni prírodná rezervácia. Cez prielom prechádza 8 km dlhý chodník s 10 informačnými tabuľami, na ktorých sú predstavené zaujímavosti a charakteristika Pieninského národného parku. Vzhľadom na veľký pohyb peších turistov na tomto chodníku Vás prosíme o zvýšenú opatrnosť a pozornosť a dávanie im prednosti. Trasa je plochá a nenáročná.

Lesnica - Cerla - Červený Kláštor

cykloturistika Trasa systematicky stúpa z Lesnice na Targov, odkiaľ sa ponúka pekný výhľad na Lesnicu, chrbát Malých Karpát, ktorým prechádza hranica s Poľskom, Hutu, Holicu a Tri Koruny. Následne pokračuje cez lesy na Cerlu, odkiaľ klesá do obce Červený Kláštor. Prednosť majú peší turisti. Celá trasa vedie po nespevnených lesných cestách, ktoré môžu byť po daždi rozbahhnené. Na začiatku a konci trasy, ktorej dĺžka je 1.200 m a prevýšenie 160 m, sa nachádzajú strmé úseky. Stredná časť vedie prevažne zvlneným terénom.